Martin Payton

Ravellington

Martin Payton, "Ravellington", 2009, steel, 25 x 20 x 17"

CJ (Madame Walker)

CJ (Madame Walker), 2002, steel, 21 x 18 x 7"

Sold Inventory

Odetta

Odetta, 2004, steel, 30 x 32 x 15"