The Noumenon Circus

Exhibition Dates: 
Saturday, September 8, 2007 to Saturday, October 13, 2007

Noumenon Series #1

Noumenon Series #1 2007 Mixed media & oil on panel 48 x 60 x 4"

Noumenon Series #9

Noumenon Series #9 2007 Mixed media & oil on panel 31.5 x 48 x 4"

Noumenon Series #10

Noumenon Series #10 2007 Mixed media & oil on panel 48 x 48 x 4"

Noumenon Series #11

Noumenon Series #11 2007 Mixed media & oil on panel 60 x 48 x 4"

Noumenon Series #14

Noumenon Series #14 2007 Mixed media & oil on panel 48 x 48 x 4"

Noumenon Series #15

Noumenon Series #15 2007 Mixed media & oil on panel 47.5 x 48 x 4"

Sold Inventory

Noumenon Series #7

Noumenon Series #7, 2007, mixed media and oil on panel, 48 x 60 x 4"

Noumenon Series #5

Noumenon Series #5 2007 Mixed media & oil on panel 48 x 48 x 4"

Noumenon Series #13

Noumenon Series #13 2007 Mixed media & oil on panel 47 x 48 x 4"

Noumenon Series #16

Noumenon Series #16 2007 Mixed media & oil on panel 43 x 48 x 4"